град Поморие, ул. Скобелев 6 - 0887 360 688
Доктор Гергина Милкова
Стоматологичен кабинет в град Поморие

Дентална хигиена и профилактика

        Поддръжката на оралната хигиена е фундаментална основа в денталната медицина. Здравата уста, означава здраво тяло. Целта на денталния лекар е да Ви помогне да постигнете и да задържите едно високо ниво на дентално здраве. С внимание и сътрудничество от Ваша страна, тази цел е лесно достижима. Честите посещения (два пъти в годината), неминуемо ще доведат до здрави венци, чисти зъби и свеж дъх.